6. One-pocket
One-pocket wordt gespeeld met de vijftien genummerde ballen en de cue ball. Voor het op legale wijze potten van een bal, wordt per speler slechts één pocket gebruikt, het betreft hier beide hoekpockets aan de voetband van de tafel. Elke bal die op legale wijze wordt gepot, telt voor één punt en de speler die als eerste een score van acht ballen heeft bereikt, wint het rack.

6.1 Laggen voor de break
De winnaar van de lag heeft de keuze te bepalen wie het eerste rack breakt (zie 1.2 Laggen voor de break).

6.2 Het One-pocket Rack
Bij de break worden de vijftien objectballen in de vorm van een driehoek gerackt, waarbij de ballen zo dicht mogelijk bij elkaar geplaatst worden. De voorste bal ligt op de voetspot. Alle ballen worden willekeurig en zonder vast patroon in het rack geplaatst (zie bepaling 4. Racken / tappen van de ballen).

6.3 Break en pocket-keuze
De breakende speler kiest alvorens te breaken één van beide pockets aan de voetband van de tafel. De tegenstander heeft dan automatisch de andere pocket.
De volgende regels gelden bij de openingsbreak:
(a) de cue ball begint vanuit ball-in-hand-positie in het hoofdveld.
(b) indien geen bal wordt gepot in de door de breakende speler gekozen pocket, moet ten minste één objectbal een band raken na contact tussen de cue ball en het rack, anders resulteert het shot in een foul (zie 9.4 Een band raken en 6.4 Voortgang van het spel en puntentelling).

6.4 Voortgang van het spel en puntentelling
De speler blijft aan de beurt, zolang hij op legale wijze een bal pot in de bij hem behorende pocket of het rack wint door het bereiken acht punten. Elke op legale wijze gepotte bal in de juiste pocket telt voor één punt. Een foul resulteert in een aftrek van een punt. Hierbij moet de overtredende speler één van zijn reeds gemaakte ballen spotten (zie 6.5 Illegaal gepotte ballen). Elke gemaakte bal in de pocket van de tegenstander telt voor één punt en blijft van tafel, behalve indien bij het maken van die bal de cue ball scratcht of van tafel af wordt gespeeld. In dat geval wordt elke bij dat shot gemaakte bal gespot, aangevuld met de standaard te spotten bal voor de foul. De tegenstander speelt verder met cue ball-in-hand vanuit het hoofdveld.

6.5 Illegaal gepotte ballen
Elke bal die wordt gemaakt in een andere pocket dan de twee pockets aan de voetband, is een illegaal gepotte bal en zal aan het einde van de beurt worden gespot.

Elke bal die wordt gepot bij een shot waar ook een foul wordt gemaakt, wordt gespot en voor de foul behoort ook één van de reeds gepotte ballen van de overtredende speler te worden gespot.

Indien de overtredende speler nog geen ballen heeft gepot op het moment van de foul, zal deze foul worden onthouden of gemarkeerd en zal na afloop van zijn eerstvolgende scorende beurt het aantal ballen worden gespot wat correspondeert met het aantal reeds door hem gemaakte fouls in het betreffende rack.

6.6 Ballen spotten
Elke bal die is gepot in een ongeldige pocket, bij een foul (indien de bal werd gepot in de eigen pocket), bij een scratch of cue ball van tafel, of elke bal die van tafel wordt gespeeld, wordt gespot (zie 1.4 Ballen spotten). Ballen die worden gepot in een ongeldige pocket, worden gespot aan het einde van de beurt. Indien tijdens de beurt van een speler alle ballen op tafel zijn weggespeeld, worden eventueel te spotten ballen gespot en kan de speler aan tafel zijn beurt vervolgen.

Indien een speler cue ball-in-hand heeft in het hoofdveld, waarbij alle overgebleven objectballen op tafel in het hoofdveld liggen, is regel 1.5 Cue ball-in-hand van toepassing.

6.7 Scoren
De speler scoort één punt voor het op legale wijze potten van een objectbal in de bij hem behorende pocket. Elke andere bal die tijdens een dergelijk shot in de pocket van de tegenstander wordt gepot, telt ook voor één punt. Een foul wordt bestraft met een aftrek van één punt voor de overtredende speler. Een score kan hierdoor negatief zijn als gevolg van puntenaftrek door fouls en de eventueel te spotten ballen als gevolg van een dergelijke foul worden onthouden tot het einde van de eerstvolgende scorende beurt van de speler.

6.8 Standaard-fouls
Indien de speler een standaard-foul maakt, wordt één punt van zijn score afgetrokken, moet één van zijn reeds gescoorde ballen worden gespot alsmede eventueel gepotte ballen en gaat de beurt naar de tegenstander. De cue ball blijft in de huidige positie, met uitzondering van 7.1 Cue ball scratch of van tafel af.

De volgende fouls zijn standaard-fouls bij one-pocket:

 • 7.1 Cue ball scratch of van tafel af – dit resulteert in cue ball-in-hand in het hoofdveld (zie 1.5 Cue ball-in-hand)
 • 7.3 Geen band na balcontact
 • 7.4 Geen voet op de grond
 • 
7.5 Bal van tafel af – elke hierbij gepotte bal wordt gespot (zie 1.4 Ballen spotten)
 • 7.6 Het aanraken van ballen
 • 
7.7 Dubbele hit / vastliggende ballen
 • 
7.8 Duw-stoot
 • 
7.9 Nog in beweging zijnde ballen
 • 
7.10 Foutieve cue ball plaatsing
 • 7.11 Foutieve stoot in het hoofdveld – Voor een foul zoals genoemd onder de tweede paragraaf van 7.11, is de vervolgsituatie cue ball-in-hand in het hoofdveld voor de inkomende speler.
 • 
7.12 Keu op tafel
 • 
7.13 Niet aan de beurt
 • 7.15 Langzaam spel

6.9 Ernstige fouls
Voor regel 7.14 Drie opeenvolgende fouls is de straf verlies van het huidige rack. Voor regel 7.16 Onsportief gedrag, zal de scheidsrechter een toepasselijke straf bepalen, afhankelijk van de ernst van de overtreding.

6.10 Patstelling
Bij een patstelling zal de oorspronkelijke breaker van het rack opnieuw breaken (zie 1.12 Patstelling).

 • ’t Zoldertje

  Pool & Game Café ’t Zoldertje is het oudste poolcafé van Amersfoort, centraal gelegen tussen de 2 grootste uitgaanspleinen van de stad.
  Het café heeft iets weg van een bruincafé waar de muziek nimmer te hard staat voor een goed gesprek of een spelletje.
  Onze zaak is ook uitermate geschikt voor een verjaardags- bedrijfsfeestje of bedrijfsborrel, vraag naar de mogelijkheden.

 • Adresgegevens

  Google MapsPool & Game Café 't Zoldertje
  Langegracht 45
  Amersfoort
  033 - 465 17 82
  WhatsApp 06 -14 20 40 75

  maandag gesloten
  dinsdag t/m vrijdag vanaf 18.00h
  zaterdag & zondag vanaf 14.00h