Welkom in ’t Zoldertje. U bent hier onze gast en in ons pand gelden een aantal regels waarmee u zich akkoord verklaart als u binnen treedt.
Om het alle gasten naar de zin te laten hebben gelden hier de volgende regels:

Algemeen:

 • Aanwijzingen van het personeel ’t Zoldertje dienen altijd te worden opgevolgd.
 • Bezoekers dienen zich op verzoek te legitimeren.
 • Verstrekking van alcoholhoudende drank en de eventuele weigering daarvan geschiedt op de grond van de beoordeling van het personeel van ’t Zoldertje.
 • Van iedere bezoeker wordt verwacht dat hij of zij zich gedraagt conform de algemeen heersende opvattingen omtrent normen en fatsoen.
 • Toegang tot ’t Zoldertje zal worden geweigerd indien de bezoeker zich niet kleedt conform de heersende zeden.
 • Betaling van de verstrekte consumpties geschiedt alvorens ’t zoldertje te verlaten en uitsluitend á contant of per pin.
 • Discriminerende uitlatingen zijn verboden.
 • Uitlatingen of gedragingen die aanzetten of kunnen aanzetten tot haat of anderszins als provocerend gelden of zodanig in het maatschappelijk verkeerd kunnen worden opgevat zijn verboden.
 • In het pand is camerabewaking en registratie aanwezig.
 • Het is verboden om binnen het pand drugs in bezit te hebben.
 • Ongewenste intimiteiten en seksuele intimidatie zijn verboden.
 • Gebruik van geweld, zowel fysiek, geestelijk als verbaal, in welke vorm dan ook, is verboden.
 • Het bezit van wapens is verboden.
 • Consumptie is verplicht.
 • Het is verboden om glaswerk mee naar buiten te nemen.
 • Het is verboden om eigen consumpties mee te nemen en te nuttigen in ’t Zoldertje.
 • Bij diefstal doen wij aangifte bij de politie.
 • Bij storend/grof taalgebruik, kunnen wij je verzoeken het pand te verlaten.
 • De bedrijfsleiding en personeel is niet verantwoordelijk voor vermissing of schade aan persoonlijke eigendommen.

Leeftijdsgrenzen:

 • Aan bezoekers jonger dan 18 jaar worden geen rookwaren en alcoholhoudende dranken verstrekt.
 • Door bezoekers jonger dan 18 jaar mag niet aan kansspelen worden deelgenomen.

Poolen:

 • Maximaal 6 personen per tafel.
 • Geen drank boven de tafel houden.
 • Geen glazen/flesjes op de tafel zetten of zitten op de pooltafel.
 • Materiaal alleen gebruiken waar het voor bedoeld is.
 • Schade, veroorzaakt door overtreding van één van de bovengenoemde regels, is voor rekening van de veroorzaker.

Verlaten:

 • Glaswerk mag na 01.00 niet meer mee naar beneden worden genomen.
 • Het verlaten van het pand dient kalm en ordentelijk te geschieden. Maak overbodig rumoer, hou rekening met de omwonenden en respecteer hun nachtrust en privacy. Het entameren of ondernemen van illegale of wederrechtelijke activiteiten binnen ’t Zoldertje zijn verboden.

Overtreding van een bepaling leidt tot verwijdering uit- en ontzegging van toegang tot ’t Zoldertje. Tevens zal in het voorkomende, ernstige gevallen, zulks ter beoordeling van de bedrijfsleiding van ’t Zoldertje, hiervan aangifte worden gedaan bij de politie.

 • ’t Zoldertje

  Pool & Game Café ’t Zoldertje is het oudste poolcafé van Amersfoort, centraal gelegen tussen de 2 grootste uitgaanspleinen van de stad.
  Het café heeft iets weg van een bruincafé waar de muziek nimmer te hard staat voor een goed gesprek of een spelletje.
  Onze zaak is ook uitermate geschikt voor een verjaardags- bedrijfsfeestje of bedrijfsborrel, vraag naar de mogelijkheden.

 • Adresgegevens

  Google MapsPool & Game Café 't Zoldertje
  Langegracht 45
  Amersfoort
  033 - 465 17 82
  WhatsApp 06 -14 20 40 75

  maandag gesloten
  dinsdag t/m vrijdag vanaf 18.00h
  zaterdag & zondag vanaf 14.00h